Laboratorium Psychologii Snu

 

W Laboratorium Psychologii Snu prowadzone są badania nad psychologicznymi aspektami snu i śnienia - są to zarówno badania polisomnograficzne , jak i badania prowadzone z użyciem metod psychologicznych. Laboratorium dysponuje następującym sprzętem pomiarowym:

  • aparat do diagnostyki snu Comet PSG Grass Technologies (40 kanałów AC, w tym 32 kanały EEG i 8 kanałów bipolarnych, 4 kanały DC; elektrody miseczkowe), pozwalający na jednoczesny pomiar EEG, EOG i EMG, a także EKG i wysycenia krwi tlenem;
  • dwie kamery, umożliwiające rejestrację obrazu zsynchronizowaną z zapisem PSG (zarówno w świetle, jak i w ciemności).

Laboratorium mieści się w zmodernizowanym budynku Instytutu Psychologii UJ przy ul. Ingardena 6 w Krakowie i składa się z komfortowej sypialni z pełnym zapleczem sanitarnym oraz pomieszczenia dla badacza, w którym znajduje się sprzęt komputerowy, umożliwiający obsługę zarówno polisomnografu, jak i kamer (oprogramowanie TWin oraz Panorama).

Badanie polisomnograficzne to laboratoryjne badanie snu, podczas którego przy pomocy specjalistycznej aparatury mierzone są różne parametry fizjologiczne. Na tej podstawie można precyzyjnie ocenić nie tylko czas snu, ale także czas zasypiania, liczbę nocnych przebudzeń oraz poszczególne stadia snu i jego jakość. Jest to najbardziej miarodajne i dokładne badanie snu, ponieważ tylko ono umożliwia jednoznaczną ocenę stadiów snu i tym samym pozwala na jego pełną diagnostykę. Badanie to umożliwia również wybudzanie badanych w stadium snu REM i badanie marzeń sennych - prawdopodobieństwo odpamiętania marzenia sennego w tej sytuacji znacząco wzrasta, a badacz ma dostęp do treści snu niemal natychmiast po jego wystąpieniu.

Osoby zainteresowane prowadzeniem badań w Laboratorium proszone są o kontakt z opiekunem Laboratorium (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Harmonogram prowadzonych badań oraz regulamin Laboratorium dostępne są poniżej.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w badaniu zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej informacjami dla badanych lub do kontaktu z opiekunem Laboratorium (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).